UCHWAŁA NR XLII/244/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2017
  • Data wejścia w życie 28.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XLII/244/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR XLII/244/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 oraz art. 266 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian