UCHWAŁA Nr LIII/320/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA LIII z dnia 15 października 2018
  • Data podjęcia (podpisania) 15.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.10.2018
  • Data wejścia w życie 15.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego LIII/320/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr LIII/320/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,100,1349,1432 ) oraz art.16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 i 1693 )
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian