UCHWAŁA Nr LIII/317/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyboru Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA LIII z dnia 15 października 2018
  • Data podjęcia (podpisania) 15.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.10.2018
  • Data wejścia w życie 15.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego LIII/317/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr LIII/317/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyboru Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5 c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 8 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/59/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 21, poz. 2829, poz. 4747)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian