UCHWAŁA NR LIII/315/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka w latach 2015-2017

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA LIII z dnia 15 października 2018
  • Data podjęcia (podpisania) 15.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.10.2018
  • Data wejścia w życie 15.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego LIII/315/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR LIII/315/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka w latach 2015-2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w wyniku przeprowadzonej przez Burmistrza Ciechocinka analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian