UCHWAŁA NR IV/39/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA IV z dnia 6 lutego 2019
  • Data podjęcia (podpisania) 06.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.02.2019
  • Data wejścia w życie 06.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego IV/39/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR IV/39/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz § 18 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5307, 5890)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian