UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA IV z dnia 6 lutego 2019
  • Data podjęcia (podpisania) 06.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.02.2019
  • Data wejścia w życie 06.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego IV/34/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian