UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw zamieszczonego w wykazie prac Ministra Cyfryzacji pod nr UD172

  • Rodzaj aktu prawnego Przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja SESJA IV z dnia 6 lutego 2019
  • Data podjęcia (podpisania) 06.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.02.2019
  • Data wejścia w życie 06.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego IV/33/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw zamieszczonego w wykazie prac Ministra Cyfryzacji pod nr UD172
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian