Uchwała Nr 67/K/2017 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.10.2017 roku. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian