Uchwała Nr 16/I/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19.09.2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Ciechocinek informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian