Przetargi

Nr przetargu Temat
rozstrzygnięty Zamówienie dot. zimowego utrzymania ulic w sezonie 2017/2018 w Ciechocinku Szczegóły
n/d Budowa oświetlenia ul. Polnej w Ciechocinku Szczegóły
n/d Świadczenie usług w zakresie „Utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka”. Szczegóły
n/d Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku etap I Szczegóły
n/d Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
n/d Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
n/d Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka – ul. Piaskowa Szczegóły
n/d Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka – ul. Wojska Polskiego Szczegóły
n/d Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja Teatru Letniego” Szczegóły
n/d Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
« 1 2 3 6 7 8 9 10 »