Przetargi

Nr przetargu Temat
n/d Dostawa do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
n/d Postępowanie w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
n/d Budowa nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
n/d dostawa do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo -towarowego L4H2 dla jednostki OSP w Ciechocinku Szczegóły
n/d Budowa nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
n/d Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku Szczegóły
n/d Drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r. Szczegóły
n/d Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2018 roku) pawilonu handlowego nr 9 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę Szczegóły
n/d Konserwacji, sprzątania i utrzymywania publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów Szczegóły
n/d Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku – etap I Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »