Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej XVIII/103/16 22.02.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVIII/103/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XVIII/104/16 22.02.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XVIII/104/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XVIII/105/16 22.02.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVIII/105/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XVIII/106/16 22.02.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XVIII/106/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XVIII/107/16 22.02.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVIII/107/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XVIII/108/16 22.02.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVIII/108/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. o przyjęciu sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2015 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XVII/99/16 08.01.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XVII/99/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
« 1 2 5 6 7 »