Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej LI/301/18 28.08.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LI/301/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LI/302/18 28.08.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LI/302/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LI/303/18 28.08.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LI/303/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LI/304/18 28.08.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LI/304/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia żłobka samorządowego i nadania mu statutu Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LI/305/18 28.08.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR LI/305/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Przedszkole Samorządowe nr 1 „Bajka” w Ciechocinku obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz informatycznej Żłobka Samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej L/298/18 16.07.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR L/298/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej L/299/18 16.07.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr L/299/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu w 2018 r. na zakup karetki dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej L/300/18 16.07.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr L/300/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIX/297/18 25.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA XLIX/297/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Mariana Grabowskiego i Pani Emilii Grabowskiej na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Ciechocinka Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIX/296/18 25.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLIX/296/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOICINKA z 25 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ciechocinka Szczegóły
« 1 2 5 6 7 8 9 36 37 »