Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej XIX/109/16 31.03.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XIX/109/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XVIII sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XIX/110/16 31.03.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XIX/110/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XIX/111/16 31.03.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XIX/112/16 31.03.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XIX/112/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. o przyjęciu sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechocinka na 2015 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XIX/113/16 31.03.2016 Obowiązujący UCHWALA Nr XIX/113/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XIX/114/16 31.03.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XIX/115/16 31.03.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XVIII/100/16 22.02.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVIII/100/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XVI i XVII nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XVIII/101/16 22.02.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVIII/101/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XVII/102/16 22.02.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XVIII/102/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINK A z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
« 1 2 4 5 6 7 »