Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/140/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/140/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Ciechocinka, określenia wysokości stawki opłaty, zwolnienia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/141/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVI/141/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/142/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/142/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/143/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/143/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/144/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/144/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscjowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/145/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVI/145/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2023 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/146/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego we Włocławku na uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/147/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/147/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/148/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVI/148/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/149/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Ciechocinek do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »