Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej III/14/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/14/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/15/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/15/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/16/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2019-2030 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/17/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/18/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/19/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/20/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2019 roku Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/21/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/22/18 20.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Ciechocinka do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ciechocinku Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/23/18 20.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Ciechocinek do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 36 37 »