Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/160/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/160/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt. „Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/161/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/162/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/162/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/163/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/163/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/164/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/165/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/136/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVI/136/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXV sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/137/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVI/137/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/138/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/138/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVI/139/16 28.11.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/139/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 »