Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej IV/34/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/35/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/36/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/37/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/37/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/38/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/38/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Statut Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/39/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/39/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/40/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/40/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez p. Panią Dorotę Z. w imieniu mieszkańców trzech bloków zlokalizowanych przy ul. Nieszawskiej 149 A, B i C Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/11/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/11/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z LIII sesji VII kadencji oraz I i II sesji VIII kadencji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/12/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka na przełomie VII i VIII kadencji Rady Miejskiej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/13/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/13/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
« 1 2 3 4 36 37 »