Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej 69/19 15.05.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 69/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej 59/19 24.04.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 59/19 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę recyrkulacji wewnętrznej w oczyszczalni ścieków komunalnych w Ciechocinku – I ETAP Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej V/42/19 04.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/42/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej V/41/19 04.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/40/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/40/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez p. Panią Dorotę Z. w imieniu mieszkańców trzech bloków zlokalizowanych przy ul. Nieszawskiej 149 A, B i C Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/39/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/39/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/38/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/38/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Statut Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/37/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/37/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/36/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej IV/35/19 06.02.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
« 1 2 »