Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej III/11/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/11/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z LIII sesji VII kadencji oraz I i II sesji VIII kadencji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/12/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka na przełomie VII i VIII kadencji Rady Miejskiej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/13/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/13/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/14/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/14/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/15/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/15/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/16/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2019-2030 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/17/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/18/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/19/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej III/20/18 20.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2019 roku Szczegóły
« 1 2 3 9 10 »