Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej XLVI/276/18 09.04.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLVI/276/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIV/264/18 26.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIV/264/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIV/266/18 26.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIV/266/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIV/271/18 26.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIV/271/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIV/272/18 26.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIV/272/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIV/267/18 26.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIV/267/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIV/261/18 26.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLIV/261/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIII sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIV/263/18 26.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIV/263/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIV/262/18 26.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLIV/262/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIV/265/18 26.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIV/265/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
« 1 2 3 »