Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej LII/312/18 10.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LII/312/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu w 2018 r. na zakup karetki dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LII/311/18 10.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR LII/311/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LII/310/18 10.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LII/310/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LII/309/18 10.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR LII/309/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LII/308/18 10.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR LII/308/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LII/307/18 10.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LII/307/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LII/306/18 10.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LII/306/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 10 września 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIX oraz L i LI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LI/305/18 28.08.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR LI/305/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Przedszkole Samorządowe nr 1 „Bajka” w Ciechocinku obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz informatycznej Żłobka Samorządowego „Bajeczka” w Ciechocinku Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LI/304/18 28.08.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LI/304/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia żłobka samorządowego i nadania mu statutu Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej LI/303/18 28.08.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr LI/303/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 5 6 »