Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej L/300/18 16.07.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr L/300/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej L/299/18 16.07.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr L/299/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu w 2018 r. na zakup karetki dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej L/298/18 16.07.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR L/298/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIX/285/18 25.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLIX/285/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLVIII sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIX/286/18 25.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLIX/286/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIX/287/18 25.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIX/287/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2017 rok. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIX/288/18 25.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIX/288/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechocinka absolutorium za 2017 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIX/289/18 25.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIX/289/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIX/290/18 25.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLIX/290/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLIX/291/18 25.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLIX/291/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »