Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej XLII/240/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLII/240/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXXIX i XLI nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLII/241/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLII/241/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLII/242/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLII/242/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLII/243/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/243/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLII/244/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/244/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024 Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLII/245/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLII/245/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLII/246/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLII/246/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLII/247/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLII/247/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2018 roku Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLII/248/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XLII/248/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XLII/249/17 28.12.2017 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XLII/249/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Szczegóły
« 1 2 3 8 9 »