Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/150/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/150/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXVI sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/151/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/151/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/152/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W CIECHOCINKU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2020” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/153/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/153/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/154/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2017” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/155/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki w 2017 roku Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/156/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/157/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVIII/157/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, a także określenia wysokości opłat za świadczenia samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/158/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej XXVIII/159/16 29.12.2016 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXVIII/159/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2016 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 6 7 »