Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/87/15 29.12.2015 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVI/87/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XIV i XV nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/88/15 29.12.2015 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVI/88/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/89/15 29.12.2015 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVI/89/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej NR XVI/90/15 29.12.2015 Obowiązujący UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej NR XVI/91/15 29.12.2015 Obowiązujący UCHWAŁA NR XVI/91/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/92/15 29.12.2015 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVI/92/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 roku o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2016” Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/93/15 29.12.2015 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVI/93/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016. Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/94/15 29.12.2015 Uchylony UCHWAŁA NR XVI/94/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/95/15 29.12.2015 Obowiązujący UCHWAŁA NR XVI/95/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Szczegóły
Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/97/15 29.12.2015 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XVI/97/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2015 r. o przyjęciu ramowego planu pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2016 rok Szczegóły
« 1 2 3 7 8 »