Realizacja zadań publicznych 2021

Treść ogłoszenia konkursowego na rok 2021
Wyniki konkursu

Załączniki :

  1. Wzór sprawozdania dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek
  2. Wzór umowy dotyczącej wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek
  3. Wzór oferty dotyczącej wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek

Informacje

Rejestr zmian