Realizacja zadań publicznych 2020

Treść ogłoszenia konkursowego na rok 2020

Załączniki :

  1. Wzór sprawozdania dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek.
  2. Wzór umowy dotyczącej wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek.
  3. Wzór oferty dotyczącej wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek.

Informacje

Rejestr zmian