Realizacja zadań publicznych 2019

PROWADZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ, REALIZUJĄCEJ PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROBLEM UZALEŻNIEŃ

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w 2019 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Załączniki : 

 1. Treść ogłoszenia konkursu
 2. Załącznik do ogłoszenia
 3. Wzór umowy
 4. Wzór sprawozdania
 5. Wzór oferty
 6. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert

 

ORGANIZACJA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Treść ogłoszenia konkursu
 2. Załącznik do ogłoszenia
 3. wzór oferty
 4. wzór sprawozdania
 5. wzór umowy
 6. Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Informacje

Rejestr zmian