Realizacja zadań publicznych 2018

1.

ORGANIZACJA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO WYPOCZYNKU
LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w 2018 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian