Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

 Informacja dotycząca dostępności archiwalnych danych o środowisku.
 Wykaz archiwalnych danych o środowisku dostępny jest do wglądu w Referacie Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska UM w Ciechocinku pok. nr 16 (I piętro), tel. (54) 416 18 00 wew. 131.

oraz na stronie Ministerstwa Środowiska :

https://wykaz.ekoportal.pl/

Informacje

Rejestr zmian