Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 października 2020 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę

Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2020 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 2.000,00 zł.

    • Nr przetargu n/d

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian