Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2018 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 87,91m2 znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 4 działka nr 447/8 KW 18700 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lutego 2018 roku o godz. 09:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 4.000,00 zł.
Wpłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Ciechocinku: KDBS Filia
Ciechocinek nr 68 9550 0003 2008 0077 0277 0004 najpóźniej na 2 dni przed
rozpoczęciem przetargu.

    • Nr przetargu n/d

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian