Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych , nasadzenie tych roślin konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwacja tych nasadzeń – zadanie drugie

Uwaga !

Sprostowanie  błędu pisarskiego  do specyfikacji  :
Na stronie  drugiej  specyfikacji  jest zapis: ,,wykonanie nasadzeń do 20 czerwca  2019 roku”

Powinno być : ,, wykonanie nasadzeń  do 20 czerwca  2020 roku”

    • Nr przetargu n/d

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian