Program opieki nad zwierzętami

Telefony kontaktowe w sprawach dotyczących zwierząt:
lek. wet. Cezary Korzeniowski tel. 694-496-675
lek. wet.  Jan Siulkowski tel. 501-266-240
lek. wet. Włodzimierz Szczerbiak tel. 602-105-286
lek. wet. Mikołaj Ranus 606 177 927

Julia Stocka Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Disel” – 502 186 439

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian