Profilaktyka przeciwalkoholowa

1. Realizacja zadań publicznych

2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

PUNKT   KONSULTACYJNY
CIECHOCINEK  UL. TĘŻNIOWA 6

W Punkcie Konsultacyjnym prowadzi się podstawową terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Można tu również uzyskać porady w zakresie przemocy w rodzinie oraz problemów dorosłych dzieci alkoholików (TDA). Zajęcia prowadzi Pani Halina Duło – psycholog.

Informacje

Rejestr zmian