Profilaktyka przeciwalkoholowa

1. Realizacja zadań publicznych

2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

PUNKT   KONSULTACYJNY
CIECHOCINEK  UL. TĘŻNIOWA 6

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) 

Punkt Konsultacyjny jest nieczynny do odwołania

Dyżur specjalny pełniony jest pod nr telefonu : 602 442 148

W Punkcie Konsultacyjnym prowadzi się podstawową terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Można tu również uzyskać porady w zakresie przemocy w rodzinie oraz problemów dorosłych dzieci alkoholików (TDA). Zajęcia prowadzi Pani Halina Duło – psycholog.

Informacje

Rejestr zmian