Podatek rolny – do 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku (M.P.2018, poz.1004)

Stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi:
– dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł,
– dla pozostałych gruntów               –  271,80 zł

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2016, poz. 617 z późniejszymi zmianami)

Obowiązujące uchwały i załączniki na 2018 i 2019 rok : 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian