Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIX/137/20 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uzasadnienie do Uchwały

Załączniki do pobrania : 

  1. Załącznik nr 1 : OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  2. Załącznik nr 2 : OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA RAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Uwagi :
Podatnik – osoba prawna zamierzająca skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Nr XIX/137/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 kwietnia 2020 r jest zobowiązana do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości.

Podatnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierzająca skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Nr XIX/137/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 kwietnia 2020 r jest zobowiązana do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 wraz z informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Od dnia 01 lipca 2019 r obowiązują nowe formularze informacji, deklaracji i załączników, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

  1. osoby fizyczne :
  2.  osoby prawne : 

Informacje

Rejestr zmian