Podatek leśny – do 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2018 roku (M.P.2018, poz.1005)

Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi: 42,2356 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016, poz. 374 z późniejszymi zmianami)

Obowiązujące uchwały i załączniki na 2018 i 2019 rok : 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian