Podatek leśny

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 października 2019 roku (M.P.2019, poz.1018)

Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi: 42,7328 zł.

Od dnia 01 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze informacji, deklaracji i załączników, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)

  1. osoby fizyczne :
  2.  osoby prawne : 

Informacje

Rejestr zmian