Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych

Elżbieta Balcerowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Elżbieta Baryza Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Korekta oświadczenia za 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Korekta oświadczenia za 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Joanna Braatz Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Wanda Buchalska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Ewa Chrzanowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Korekta oświadczenia za 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Katarzyna Dzięgelewska Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r. – korekta
Tomasz Górecki Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Barbara Kawczyńska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. – Korekta
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r. – korekta
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Małgorzata Kobusińska Oświadczenie majątkowe złożone dnia 21.05.2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Elżbieta Madoń Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Korekta oświadczenia z 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Jolanta Mikołajczyk Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Korekta oświadczenia za 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Agnieszka Ochocińska Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Sławomir Okulicz Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Korekta oświadczenia za 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Elwira Rogowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Korekta oświadczenia za 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Mariola Różańska Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Korekta oświadczenia za 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Iwona Rutecka Oświadczenie majątkowe złożone dnia 01.09.2013 r.
Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone dnia 05.02.2014r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Aldona Sobierajska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Korekta oświadczenia za 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Ewa Strzelecka-Słomkowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Henryka Terpiłowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Uzupełnienie do oświadczenia z dnia 29.04.2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Korekta oświadczenia za 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie złożone na zakończenie pracy
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Małgorzata Wesołowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Korekta oświadczenia za 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie złożone na zakończenie pracy
Anna Władkowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Korekta oświadczenia za 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Andrzej Wojdyło Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.
Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Maciej Wzięch Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Mirosława Zaręba Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.
Oświadczenie złożone na zakończenie zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.

Informacje

Rejestr zmian