Opłata targowa

Opłata Targowa

Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Co to są targowiska?

To wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów aukcji i wystaw.

Informujemy, że w roku 2019 stawki podatków i opłat lokalnych nie ulegają zmianie.

Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016, poz. 716 z p. zm. ),

L.p. Rodzaj sprzedaży produktów Stawka opłaty targowej
1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, roweru, wózka ręcznego itp.:
a) produktów spożywczych pochodzących wyłącznie
z własnego gospodarstwa rolnego, działki, ogródka,
b) artykułów spożywczych,
c) artykułów przemysłowych,
d) pozostałych artykułów;
4,00 zł9,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
 2. Przy sprzedaży ze straganu, pojazdu konnego
pojazdu mechanicznego lub przyczepy:
a) artykułów spożywczych,
b) artykułów przemysłowych,
c) pozostałych artykułów.
20,00 zł
26,00 zł
26,00 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian