OGŁOSZENIE ws wyłożenia do wglądu publicznego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028”

OGŁOSZENIE

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 02.07.2018 r. do 15.07.2018 r. projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028 zostanie wyłożony do wglądu publicznego w formie papierowej
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w pokoju nr 4 oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku na stronie http://www.mopsciechocinek.naszops.pl/bip/

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku, email: mops[at]ciechocinek[dot]pl

Formularz do zgłaszania uwag dostępny jest w ogłoszeniu.                     

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciechocinku
ul. Kopernika 14
87 – 720 Ciechocinek
tel. (54) 416-10-17 lub (54) 416-10-18
e-mail: mops[at]ciechocinek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian