Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku ds. informacji turystycznej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:n/d
  • Wydział:Biuro Kultury Sportu i Promocji Miasta
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Ciechocinku
  • Stanowiskods. informacji turystycznej
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-11-15
  • Termin składania dokumentów2017-11-27
  • Sposób składania dokumentów-
  • Miejsce składania dokumentówsekretariat Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
   d) wykształcenie wyższe,
   e) znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym,
   f) dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, prawo prasowe, o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o usługach turystycznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość zasad postępowania administracyjnego, w szczególności w części dotyczącej obiegu dokumentów i dokonywania czynności prawnych,
   b) znajomość spraw związanych z turystyką, wiedza o Ciechocinku i regionie,
   c) obsługa komputerowych aplikacji biurowych, poczty elektronicznej,
   d) predyspozycje osobowościowe: kultura osobista, samodzielność, kreatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
   e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) udzielanie informacji mieszkańcom, turystom zagranicznym i krajowym o atrakcjach miasta, bazie noclegowej i gastronomicznej,
   2) pozyskiwanie informacji o wydarzeniach w mieście oraz w regionie,
   3) obsługa stoisk promocyjnych podczas imprez miejskich,
   4) aktualizacja bazy danych, gromadzenie i weryfikowanie danych,
   5) sprzedaż materiałów informacyjnych, promocyjnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyw ogłoszeniu
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian