Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ciechocinka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na  redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka.

Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup, montaż i uruchomienie instalacji źródła ciepła w kwocie 4.000,00 zł.
Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

W związku z powyższym wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie do dnia 16 marca 2020 r. Wzór wniosku dostępny jest w tut. Urzędzie, pok. nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.ciechocinek.pl.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian