OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 225 PE na działce nr 658/4, położone w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, przy ul. Bema w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian