Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Lipnowskiej (działka nr 1886) w Ciechocinku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian