Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Lipnowskiej (działka nr 2063) w Ciechocinku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian