OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci linii kablowej SN-15 kV na działkach nr 723/5, 964/2, 960, 944/1, 953/2, 980, 961/1, 961/5, 961/4, 962,963/2 w Ciechocinku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian