OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 2159, 2642/1, 2642/3, 1300/14, 2143/2, 2143/5, 2143/4 w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego, strefa „C” ochrony uzdrowiskowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian