OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii kablowej sn-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych nn-0,4 kV dla zasilania budynku wielorodzinnego usługowo-mieszkalnego na działkach nr 536/4, 536/3, 460, 510 i 539 w Ciechocinku w ulicach Broniewskiego , Strażacka w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian