OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ciechocinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian